VNPT triển khai hệ thống mạng phục vụ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (2022-12-15 14:43:33)

Được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai hỗ trợ hệ thống mạng VT- CNTT cung cấp cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Những ngày qua các kỹ thuật viên Trung tâm ĐHTT, TTVT 9 - VNPT Hà Nội đã rất tích cực lắp đặt hệ thống wifi cho các phòng họp chính, các phòng họp diễn đàn, khu vực triển lãm, sảnh chính; lắp đặt các kênh truyền cho báo chí, truyền hình, triển khai các switch cấp mạng LAN, đo kiểm đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ Đại hội.

Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục cuối cùng của hệ thống mạng VT- CNTT cung cấp cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã được VNPT Hà Nội hoàn thành, sẵn sàng phục vụ Đại hội

VNPT Hà Nội cũng bố trí nhân sự trực giám sát, đảm bảo an toàn thông tin hệ thống trong suốt thời gian diễn ra đại hội.