VNPT Quảng Nam

Trụ sở chính: 02A Phan Bội Châu, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (84-235) 3831 111
Fax: (84-235) 3831 111