1. Tổng đài dịch vụ Di động VinaPhone: 18001091

2. Tổng đài  dịch vụ băng rộng, MyTV, ĐT cố định: 18001166

3. Tổng đài  dịch vụ CNTT: 18001260