VNPT QUẢNG NAM TỔ CHỨC TÔN VINH NHỮNG ĐIỂN HÌNH KỸ THUẬT GIỎI, KINH DOANH GIỎI NĂM 2023. (2024-02-27 09:31:30)

Ngày 23/1, tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024, VNPT QuẢNG Nam đã tổ chức tôn vinh và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân người lao động tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT Quảng Nam năm 2023. Đó là các tập thể, cá nhân điển hình Kỹ thuật giỏi, kinh doanh giỏi từ phong trào Nụ cười VNPT do Chuyên môn, Công đoàn cấp trên phát động.

Lãnh đạo VNPT Quảng Nam Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2023

Hội nghị đã tuyên dương 04 tập thể và 10 cá nhân Điển hình Kỹ thuật giỏi; 03 tập thể và 10 cá nhân điển hình Kinh doanh giỏi đến từ các Trung tâm Viễn thông và các Phòng bán hàng khu vực trên địa bàn. Họ là những tập thể, cá nhân được lựa chọn từ các phong trào thi đua PTDV hàng tháng, hàng quý và có kết quả cao nhất trong các công tác kinh doanh, kỹ thuật năm 2023.

Quán quân dẫn đầu phong trào Điển hình Kỹ thuật giỏi là anh Võ Văn Lắm – Nhân viên Kỹ thuật - Trung tâm Viễn thông Núi Thành. Anh là cá nhân xuất sắc đạt thành tích cao nhất trong công tác lắp đặt và phát triển thuê bao Viễn thông. Trong năm 2023, anh đã 03 lần được tôn vinh trong các quý.

Đối với lĩnh vực Kinh doanh, ngoài 03 tập thể được công nhận điển hình Kinh doanh giỏi, VNPT Quảng Nam đã tôn vinh 10 cá nhân xuất sắc trên từng lĩnh vực chuyên đề như: Nhân viên kinh doanh địa bàn trả sau xuất sắc nhất.; Nhân viên kinh doanh địa bàn trả trước xuất sắc nhất. Danh hiệu Nhân viên quản lý thu cước xuất sắc nhất trong năm; danh hiệu AM xuất sắc nhất; danh hiệu Nhân viên hỗ trợ khách hàng xuất sắc nhất năm ..vv...

Tôn vinh những Điển hình Kỹ thuật giỏi, kinh doanh giỏi VNPT Quảng Nam năm 2023

Trong nhiều năm qua, phong trào Nụ cười VNPT luôn được VNPT Quảng Nam quan tâm, chú trọng nhằm tôn vinh những điển hình xuất sắc trong đội ngũ người lao động, kịp thời động viên và nhân rộng tới toàn thể người lao động trong đơn vị. VNPT Quảng Nam cũng là một trong những đơn vị tiêu biểu trong triển khai phong trào Nụ cười VNPT trong toàn Tập đoàn BCVT Việt Nam và thường xuyên xây dựng, bổ sung các tiêu chí xét chọn điển hình hàng năm để theo sát tình hình thực tế. Năm 2023  VNPT Quảng Nam đã triển khai tốt chương trình “Trải nghiệm khách hàng”, với mong muốn mang đến khách hàng những dịch vụ có chất lượng tốt nhất, phong thái phục vụ chuyên nghiệp nhất. Theo sát mục tiêu đó, dự kiến trong năm 2024, VNPT Quảng Nam sẽ tiếp tục xây dựng và điều chỉnh hệ thống báo cáo số liệu SXKD làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng công việc đối với tập thể, cá nhân người lao động, để công tác xét chọn và tôn vinh điển hình được thực hiện ngày càng chất lượng hơn, kịp thời khích lệ người lao động nỗ lực hơn trong SXKD trong những năm tiếp theo./.

                                                                                            Nguyễn Hữu Lộc