TTKD VNPT – Quảng Nam 153 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD 2020: Thi đua với nhiệm vụ kép. (2020-08-11 16:29:01)

Quảng Nam phát động phong trào thi đua 153 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD 2020.

TTKD VNPT – Quảng Nam 153 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD 2020: Thi đua với nhiệm vụ kép.

g 10/08/2020, TTKD VNPT – Quảng Nam phát động phong trào thi đua 153 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD 2020.

Đợt phát động thi đua năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch covid-19 rất phức tạp trên cả nước và địa bàn tỉnh. Thế nên, đây là đợt phát động thi đua có nhiệm vụ “kép” khi vừa đẩy mạnh SXKD, vừa đảm bảo an toàn chống dịch cho CBCNV.

Vấn đề sức khỏe được đặt lên hàng đầu nên chương trình phát động diễn ra nhanh chóng, với sự tham dự của ông Nguyễn Viết Hà - Trưởng đại diện VNPT địa bàn Quảng Nam và số ít cán bộ chủ chốt, còn lại tham dự qua cầu truyền hình.

Tại buổi lễ, với quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt từ Lãnh đạo TTKD, các đơn vị đã hứa quyết tâm, đồng sức đồng lòng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020.

Nguồn: vnpt.com.vn