Công đoàn VNPT Quảng Nam và TTKD VNPT – Quảng Nam phát động và ra quân thực hiện chương trình 5S. (2019-08-01 08:56:48)

VNPT Quảng Nam

Sáng nay, 26/4/2019, tất cả đoàn viên công đoàn 2 khối kinh doanh và kỹ thuật VNPT tại địa bàn Quảng Nam đã đồng loạt tổng vệ sinh nhà trạm và khuôn viên nơi làm việc.

Sau một buổi sáng ra quân, chương trình 5S đã chứng minh hiệu quả đối với việc tạo ra môi trường làm việc ngăn nắp, khoa học và phát huy tính sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên, qua đó thúc đẩy tinh thần đổi mới của người lao động, góp phần cải tiến môi trường làm việc và nâng cao hiệu quả SXKD.

 

Khối Kinh doanh và kỹ thuật VNPT địa bàn Quảng Nam chụp ảnh trước lúc ra quân

 

Ông Nguyễn Viết Hà – Phó Giám đốc VNPT Quảng Nam cũng hăng hái cùng mọi người tham gia dọn dẹp

Bài và ảnh: Thanh Hương