Giá cước dịch vụ 108x, 801xxx (2019-03-20 14:27:38)

VNPT

BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ 108X, 801XXX

       Quy định chung:

  • Phương thức tính cước: 1+1 phút, phần lẻ chưa tới 1 phút được làm tròn thành 1 phút
  • Các mức cước trên chưa bao gồm VAT, không phân biệt các giờ trong ngày, các ngày trong tuần, các ngày Lế, tết, chủ nhật
  • Tại các điểm công cộng có người phục vụ ngoài mức cước nêu trên thu thêm cước phục vụ: 454 đ/cuộc
  • Việc đối soát, thanh toán cước dịch vụ và cước kết nối thực hiện theo các quy định hiện hành của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.