Giải pháp: Hệ thống thông tin quản lý đất đai VNPT iLIS (2024-05-25 08:01:17)

Hệ thống thông tin quản lý đất đai VNPT iLIS được Tập đoàn VNPT nghiên cứu và phát triển nhằm hỗ trợ mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước về đất đai theo hướng ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất của CMCN 4.0, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, làm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử/Chính phủ số.

Hệ thống đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực quản lý đất đai thông qua việc tin học hóa các quy trình nghiệp vụ quản lý đất đai. Hỗ trợ việc nâng cao quy trình quản lý sử dụng đất, bảo đảm thi hành thống nhất Luật Đất đai với mức độ khác nhau, thiết lập hệ thống giám sát và quản lý để đánh giá việc quản lý, sử dụng đất. Đây cũng chính là nền tảng xây dựng CSDL đất đai quốc gia, 1 trong 6 CSDL quốc gia quan trọng mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải ưu tiên hoàn thiện.

Hệ thống gồm các phân hệ: Quản lý địa chính; hồ sơ quét; CSDL giá đất; CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; CSDL thống kê, kiểm kê; quy trình luân chuyển hồ sơ và Cổng thông tin, giải pháp sẽ giúp giải quyết các bài toàn nghiệp vụ về đăng ký biến động đất đai phục vụ cho công tác quản lý đất đai tại các tỉnh, thành phố.

Hệ thống hỗ trợ toàn bộ các công tác quản lý nhà nước về đất đai, hỗ trợ việc xử lý các nghiệp vụ về đăng ký biến động đất đai, xử lý thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận cho người dân. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ người dân dễ dàng tra cứu các thông tin về chủ sử dụng đất, thửa đất, trạng thái thửa đất, kết nối liên thông với hệ thống DVC và hệ thống thuế để giải quyết nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người dân. Hệ thống hỗ trợ việc chia sẻ dữ liệu đất đai với CSDL đất đai quốc gia và CSDL quốc gia về dân cư.

Chính sách giá cước:

* Ghi chú:

- Giá cước thuê dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT 10%;

- Giá cước trên không bao gồm: (1) Chi phí hạ tầng CNTT (máy chủ, chỗ đặt máy chủ, băng thông kết nối, tên miền, IP,…); (2) Chi phí hạ tầng truyền dẫn; (3) Hỗ trợ triển khai phần mềm (tích hợp, chuẩn hoá làm sạch dữ liệu, đào tạo nâng cấp, nâng cấp, tuỳ chỉnh,…)

 

  • Tin cũ hơn: