Đơn vị Loại Account Tên NV/ĐL/CTV   Account
Điện Bàn ctv_eload Nguyễn Đình Hải Quân Xã Điên Thọ, huyện Điên Bàn, Quảng Nam 84915636745
Duy Xuyên daily_eload ĐUQ CCDVVT Phước Hưng Kp Long Xuyên 1, thị trấn Nam Phước, Quảng Nam 84948491850
Tam Kỳ daily_eload ĐUQ Trang Vàng - Đăng Hà 109 Nguyễn Dục, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam 84917025466
Tam Kỳ daily_eload Điểm ủy quyền CCDVVT Alophone 34 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam 84944525879