Hướng dẫn sử dụng dịch vụ truyền hình tương tác MyTV

Sản phẩm - Dịch vụ

Thủ tướng thăm gian triển lãm của Bộ TTTT (2015-08-29 08:03:29)

Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội năm 2015 vừa khai mạc tối nay, 28/8/2015 tại Giảng Võ, Hà Nội với chủ đề “Đổi mới, hội nhập và phát triển”, Bộ Thông tin và Truyền...

Cần sớm có danh mục dịch vụ khuyến khích thuê ngoài (2015-09-01 15:34:06)

Yêu cầu đặt ra cho văn bản hướng dẫn triển khai thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong khối CQNN theo Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ là phải sớm xây dựng được một danh sách các dịch vụ...

Kết nối với

VNPT Quảng Nam