VNPT địa bàn Quảng Nam tổ chức thành công Hội nghị sơ kết SXKD 6 tháng đầu năm 2019 (2019-08-01 09:43:53)

VNPT Quảng Nam

Ngày 25/7/201, Trung tâm Kinh doanh (TTKD) và VNPT Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm - Triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Đoàn Đức – Trưởng đại diện VNPT tại Quảng Nam, Giám đốc VNPT Quảng Nam, Ông Nguyễn Viết Hà – Phó Giám đốc VNPT Quảng Nam, Bà Phạm Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc VNPT Quảng Nam, ông Phạm Ngọc Hiệp – PGĐ VNPT Quảng Nam, Giám đốc TTKD VNPT - Quảng Nam và Ban lãnh đạo của TTKD, VNPT Quảng Nam, cùng các Phòng chứng năng, Phòng bán hàng khu vực và các Trung tâm Viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, VNPT tại Quảng Nam tiếp tục có nhiều khó khăn về nhân sự, áp lực cạnh tranh giá cước dịch vụ với các đối thủ trên dịa bàn,... đây là những vấn đề có tác động lớn đến tình hình SXKD chung của cả hai đơn vị.Thuê bao rời mạng còn rất lớn, mạng băng rộng được quy hoạch, điều chỉnh tốt nhưng hiệu suất sử dụng chưa cao,..Nhưng với tinh thần vượt khó, tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV VNPT tại Quảng Nam đã thực hiện tốt nhiệu vụ SXKD: Trong 5 tháng đầu năm, xếp hạng doanh thu VT-CNTT của VNPT tại Quảng Nam đạt 46% kế hoạch, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ 2018; trong đó di động tăng 4%, băng rộng tăng 9,6%, MyTV tăng 0,5%, các dịch vụ CNTT tăng 218% so với cùng kỳ,…

Song song đó, VNPT tại Quảng Nam đã đầu tư xây dựng và phát triển mạng viễn thông-CNTT, đầu tư hạ tầng mạng để phục vụ SXKD; tiếp tục triển khai tốt công tác giao khoán địa bàn cho nhân viên kinh doanh và kỹ thuật, giúp công tác phát triển thuê bao, CSKH và đảm bảo duy trì các dịch vụ được tốt hơn.

Hội nghị đã tuyên dương và trao thưởng cho những cá nhân, tập thể xuất sắc năm 2018, và trao thưởng đợt thi đua trong tháng 5 vừa qua.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động SXKD, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao trong năm 2019 này, trong những tháng tới đây, VNPT tại Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh các chính sách bán hàng, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu bán dịch vụ mà Tập đoàn, TCT giao như 6 chương trình mục tiêu bán tập KHTCDN, tập trung bán dịch vụ CNTT; tiếp tụccCông tác chăm sóc khách hàng, giữ chân khách hàng: Thu thập nguồn thông tin khách hàng có nguy cơ rời mạng để chăm sóc và giữ chân khách hàng thông qua PHIẾU CÔNG TÁC CSKH, giữ chân khách hàng thông qua thu tiền cước trước 6/12 tháng, Phát triển MyTV trên Fiber để giữ băng rộng, phát triển gói combo mang tinh cộng hưởng dịch vụ cao,…Phát triển thị trường qua các kênh: điểm bán, keyshop, kênh online, kênh freedoo, CTV hoa hồng, CTV thu cước, CTV giao vận,…

Đồng thời, hàng tuần, các trưởng, phó địa bàn huyện, thị, thành sẽ gặp nhau để cùng đánh giá tình hình trong việc phối hợp giữa kinh doanh và kỹ thuật, bàn các biện pháp tháo gỡ những vướng mắc; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất giữa những con người VNPT để cùng nhau vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Ông Trần Đoàn Đức - Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Quảng Nam chỉ đạo Hội nghị

 

Ông Nguyễn Viết Hà, Phó Giám đốc VNPT Quảng Nam hát biểu tại hội nghị

Ông Phạm Ngọc Hiệp - Phó giám đốc VNPT Quảng Nam, Giám đốc TTKD VNPT - Quảng Nam báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng năm 2019

 

 

Ban Lãnh đạo VTT và TTKD điều hành Hội nghị


 

 

Trao cờ cho các đơn vị xuất sắc


Các cá nhân và tập thể xuất sắc trong đợt thi đua tháng 5/2019

Bài và ảnh: Thanh Hương