Trung tâm Kinh doanh VNPT - Quảng Nam tổ chức lớp Tập huấn dịch vụ CNTT mới cho CBCNV (2018-11-02 10:54:30)

VNPT

Với mục tiêu trang bị kiến thức dịch vụ cũng như phương pháp tiếp cận bán hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ CNTT mới, hôm qua 01/11/2018, TTKD VNPT – Quảng Nam đã tổ chức lớp tập huấn dịch vụ VNPT Check và VNPT Pharmacy cho Giám đốc các PBH và nhân viên phụ trách mảng CNTT.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được ông Nguyễn Thành Công - giảng viên đến từ Phòng quản lý dịch vụ - Ban Khách hàng Doanh nghiệp (TCT Dịch vụ Viễn thông) trao đổi, chia sẻ những tính năng, chính sách, quy trình phối hợp triển khai các dịch vụ VNPT Check, VNPT Pharmacy và những kỹ năng về công tác tiếp cận thị trường, kỹ năng bán hàng đối với các dịch vụ CNTT mới.

VNPT Check - Dịch vụ Tem điện tử xác thực hàng hóa, phát hiện và ngăn chặn hàng giả. Mã xác nhận thông minh, bảo mật. Bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng.

VNPT Pharmacy cung cấp giải pháp tổng thể cho hoạt động quản lý một hoặc chuỗi nhà thuốc theo quy trình khép kín: từ quản lý danh mục cửa hàng, hàng hóa, việc lập đơn hàng tới nhà cung cấp, nhập kho và xuất kho hoàng hóa đến việc bán hàng cho Khách hàng./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI TẬP HUẤN

TTKD VNPT- Quảng Nam